Protokoll

Protokoll

Minnesanteckningar Forum Forserum

Forum ForserumPosted by Marie Wendel Tue, February 12, 2019 21:26:48
Här kan du läsa minnesanteckningarna från Forum Forserum.Protokoll 2019-01-16

Protokoll 2019Posted by Marie Wendel Fri, January 18, 2019 15:30:24

Styrelsemöte 16 Januari 2019, Medborgarkontoret i Forserum

Närvarande: Marie Jansson, Marie Wendel, Therése Ewert, Monika Gejervall och Annika Tilstam.

§1 Mötet öppnas och Marie hälsar välkomna.

§2 Till mötesordförande valdes Annika Tilstam.

§3 Till justerare valdes Therése Ewert.

§4 Dagordningen godkändes

§5 Styrelsens frågor

a Kassa och medlemsantal vid årsskiftet hade föreningen 259 hushåll som medlemmar. Föreningens ekonomi är god. Monika förbereder bokföringen och budget inför årsmötet.

b Valberedning 2019. De har fått in förslag på personer som är intresserade av att vara med i styrelsen, så det ser ljust ut trots att många slutar.

c Årsmötet, 26 februari kl 19 i centrumkyrkans café. Monika har bokat lokalen och ska boka fika, kaffe och semla/fralla. Monika sammanställer årsmöteshandlingarna bokslut, budget, revisionsberättelse, verksamhetsberättelse, dagordning och vidarebefordrar till Ingemar för tryckning. Vi sammanställer en årsplanering som nya styrelsen kan ha till hjälp. Monika tar med lott-ringar och vinster blir chokladaskarna från Lucia.

d Utskick inför årsmötet, Monika har sammanställt en text till ”Hänt under 2018” till kallelsen till årsmötet. Ingemar trycker upp x-antal a4, Therese kollar upp vad det kostar att dela ut kallelsen med direktreklamen.

§6 Trivselfrågor

a Julskyltningen 2 dec, Lina Åström och Adam Werneskog Lucia och Ärkestaffan fick ta emot gåvor vid kröningen. Chokladhjulet snurrade på bra.

b Lucia, Framträdande gick bra, skolan var mycket nöjd med vår assistans. Therese köpte frukt och stöttade vid äldreboendena och Marie Ja assisterade i församlingshemmet på kvällen. Eleverna fick varsin chokladask för sin medverkan.

§7 Kaffe, Marie W bjöd på vetekrans, chokladcockies, kaffe och te.

§8 Samhällsfrågor

a Forum Forserum, 4 februari, kl 18 på Trollevi, Marie har skickat ut en kallelse till föreningarna. Vi har fått svar från 2 föreningar, nu behöver vi skicka ut en påminnelse på mejl och på facebook, uppmärksamma att det finns mycket pengar som behöver planeras för under 2019. Monika kontaktar den ansvariga på kommunen för att få någon att komma till mötet. Monika ordnar en lättare fika. Marie kollar med Mert om han kan brygga kaffe. Monika, Annika och Therese kan komma från Samhällsföreningen. Vi tar med frågorna som kom upp vid prioriteringsmötet med kommunen, att vi kan måla gångtunneln under Jönköpingsvägen och Städningen av näridrottsplatsen.

§9 Kommunikation

a Lägga ut en blänkare på facebook om Forum Forserum.

§10 Utvecklingsprojekt

§ 11 Kommande styrelsemöten:

Årsmöte tisdagen den 26 februari kl 19.00 i Centrumkyrkan

§11 Övriga Frågor

§12 Annika avslutade mötet och önskade oss en trevlig kväll.Prioriteringsmöte 2018-11-24

Prioriteringsmöte 2018Posted by Marie Wendel Fri, November 30, 2018 08:24:29
Här kan du läsa minnesanteckningarna från Prioriteringsmötet som Samhällsföreningen medverkade vid den 24 Nov. 2018.Protokoll 2018-11-21

Protokoll 2018Posted by Marie Wendel Wed, November 28, 2018 15:39:02

Styrelsemöte 21 november 2018, Medborgarkontoret i Forserum

Närvarande: Marie Jansson, Marie Wendel, Therése Ewert, Monika Gejervall, Karin Bendz och Annika Tilstam.

§1 Mötet öppnas och Marie hälsar välkomna.

§2 Till mötesordförande valdes Karin Bendz.

§3 Till justerare valdes Therése Ewert.

§4 Dagordningen godkändes med tillägget tillägg § 10 Utvecklingsprojekt a 50 000kr.

§5 Styrelsens frågor

a Kassa och medlemsantal oförändrat sen förra mötet. Vi tar med en skylt om att man kan bli medlem i samhällsföreningen till julskyltningen.

b Valberedning 2019. Ingemar, Marie, Monika, Therése, Marie Ja, Annika vill sluta i styrelsen. Monika kontaktar valberedningen. Alla i styrelsen tänker efter om de vet någon som skulle passa att vara med i styrelsen.

§6 Trivselfrågor

a Julskyltningen 2 dec, vi kommer att ha ett chokladhjul. Chokladhjulet finns hos Hagenklint på Lorensbergsvägen, Marie w hämtar det på söndag förmiddag, vinsterna lämnar Monika till Marie w vid tillfälle. Lucia och Ärkestaffan kommer att uppmärksammas kl 16.30. Samling 14:45 Marie w, Therése, ev. Annika o Marie Ja. Marie w ger sitt swish-nummer så att folk kan swisha som betalning för chokladhjulet.

b Lucia, Marie Ja har kollat med skolan, Forsbacka, Lillsjögården Therése köper frukt och Festis, hon assisterar på äldreboendena. I Svenska kyrkan fixar Marie Ja korv med bröd det behövs en till som hjälper till där. Antal elever 25. I Svenska kyrkan är framträdandet 18.00 Marie w skriver det på hemsidan och gör en affisch som vi sätter upp.

§7 Kaffe, Therése bjöd på utsökta smörgåsar, kex kaffe och te.

§8 Samhällsfrågor

a Rapport från prioriteringsmötet, Vi gick igenom vår ”önskelista”, belysning till lekparken vid vattentornet var på gång, förlänga staket och ev. ta ner träd skulle de kolla över, mer osäkert kring bänkar och nya leksaker däremot besiktigar de befintliga lekredskap. De är inte beredda att skapa fler lekparker, bättre att det finns några få bra än flera sämre. Kärleksstigen, de är rädda att köra fast om de klipper gräset för nära ån, de ska kolla över de bänkar som finns. Tömning av papperskorgarna vid När IP ligger på Kultur och fritid de var inte med på mötet så vi skulle få återkoppling senare.
Stationsområdet diskuterades, fler parkeringsplatser om ev. dekorationer i form av blommor och ljusslingor mm. Protokoll från mötet kommer, med mer detaljer.

b Städning När IP, P03 vill inte sköta städningen längre än som avtalat till årsskiftet. Frågan har gått vidare till flera lag, men ingen har visat intresse av att ta över. Vi behöver undersöka om någon annan är beredd att ta över.

c Forum Forserum, Marie w skickar ut en kallelse till föreningarna inför Forum Forserum den 4 feb 2019. Huvudpunkt 50 000kr projektet, samhällsföreningens vara eller inte vara, nytt arbetssätt, Nybygget vid Snuggarp/Trollevi, Städning När-IP. Bjuda in Bräcke Hantverksföreningen, köpmannaföreningen

d Nybygget vid Snuggarp/Trollevi, Marie w har varit i kontakt med Boklok som kan tänka sej att bygga men det behövs ändå någon som äger lägenheterna. De skulle kontakta kommunen för mer information. Enligt representanterna på Prioriteringsmötet så kommer det här att lösa sej, de annonserar på Nässjö kommuns hemsida och då kommer företag visa intresse.

§9 Kommunikation

a Lägga ut på hemsidan om: Lucia, Forum Forserum, nya styrelsemedlemmar.

§10 Utvecklingsprojekt

a 50 000 Kr projektet, Monika har pratat med sina kontakter på kommunen och de uppmanar att vi ska komma upp med idéer om vad vi vill använda pengarna till.

§ 11 Kommande styrelsemöten:

Onsdagen den 16 januari kl 18:00 på medborgarkontoret Karin fixar fikat
Årsmöte tisdagen den 26 februari kl 19.00 i Centrumkyrkan

§11 Övriga Frågor

§12 Karin avslutade mötet och önskade oss en trevlig kväll.Protokoll 2018-10-17

Protokoll 2018Posted by Marie Wendel Tue, October 23, 2018 10:40:29

Styrelsemöte 17 oktober 2018, Medborgarkontoret i Forserum

Närvarande: Marie Jansson, Marie Wendel, Therése Ewert, Monika Gejervall, Karin Bendz och Ingemar Axelsson.

§1 Mötet öppnas och Marie W hälsar välkomna.

§2 Till justerare valdes Therése Ewert.

§3 Dagordningen godkändes utan tillägg.

§4 Föregående protokoll godkändes.

Styrelsens frågor

a Ingemar rapporterade från mötet om Äldreomsorgens utveckling i Forserum med företrädare för Moderaterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Det var ren information om Lillsjögården, beslut om att Kommunen säljer Lillsjögården till Trygga hem. Fastigheten ska byggas till i båda flyglarna. Nässjö kommun har sagt upp hyresavtalet med äldreboendet Forsbacka, de 10 platserna där ersätts med 10 nya lägenheter på Lillsjögården. Det var Ingemar och Marie Jo som företrädde Forserum på mötet.

b Ingemar rapport från mötet den 12.e. Information om industriområdet, beslutat sen lång tid tillbaka 12 år senare sätter arbetet äntligen igång. På vägen in till avegöl. En tyst variant av industriområde, lager, en mack etc. Boende i närheten Arken, har överklagat beslutet.

c Marie w har varit i kontakt med Jan Petersén ang. tomterna som bereds vid Trollevi, det så kallade Bostadsområdet Snuggarp. Ca 13 villatomter kommer att läggas i kommunens tomtkö i november 2018 och intresset för dem verkar vara stort. Däremot har de ingen plan för de radhus, parhus, mindre lägenhetshus som det också bereds plats för. Det finns en intressent som kan tänka sej att bygga men det behövs en fastighetsvärd, här har kommunen inte någon lösning. Eftersom bristen på lägenheter, enklare boende är akut i Forserum vill samhällsföreningen verka för att dessa verkligen byggs så att det inte blir tomtmark som förblir obebyggd. Marie kommer att kontakta BoKlok som samhällsföreningen tidigare varit i kontakt med när det gäller nya bostäder i samhället.

d Kassa och medlemsantal, föreningens ekonomi är god, det 260 hushåll som har betalat medlemsavgiften.

§5 Trivselfrågor

a Lucia, Marie Ja kollar med skolan ang. schema, antal elever, hon kontaktar kyrkan, PRO, äldreboendena. Marie W mejlar Marinethe Petersson och meddelar att vi vill köpa ett smycke även i år.

b Julskyltningen, vi kommer att ha ett chokladhjul. Monika kollar upp var chokladhjulet finns samt köper in vinster. Då kommer Lucia och Ärkestaffan uppmärksammas.

6 Kaffe, Monika bjöd på utsökta äppelkakor, cockies, kaffe och te.

§7 Samhällsfrågor

a Vi arbetar vidare med Öppettiderna på vårdcentralen. Ingemar tar kontakt med Marianne Zetterqvist och Regionen.

b 50 000kr projektet. Monika tar kontakt med Stina Granberg som är planeringschef på kommunen, för att undersöka hur det står till med de 50 000kr om året. Det har blivit stiltje i den planeringen under året, vi kommer inte vidare. Planen är att kalla till ett möte med Forum Forserum för att fortsätta att driva frågan framåt.

§8 Kommunikation

a Facebook, 519 följare på Facebook. Vi lägger ut information om kommande evenemang.

§9 Utvecklingsprojekt

a Marie Ja kontaktar Ulf och frågar om vi kan få julbelysning vid stationen i år. Troligtvis har den gamla gått sönder vilket är anledningen till att det inte sattes upp någon i vintras.

b Inför mötet med Forum Forserum, vi kan bjuda in Bräcke ang. vårdcentralens öppettider, diskutera 50 000kr projektet, prata om Elljusspåret, lägenheterna vid Snuggarp. På styrelsemötet 21 november sammanställer vi en kallelse till Forum Forserum som förslagsvis kan bli den 4 feb 2019.

c Prioriteringsmöte 14 nov för att diskutera och prioritera nästa års drift och skötsel av Forserum. Det är tekniska serviceförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret, kultur och fritidsförvaltningen, NAV entreprenad och kommunledningskontoret, samhällsföreningen som är inbjudna. Monika kollar så att det fortfarande aktuellt och om vi kan vara här på medborgarkontoret. Vi undersöker vilka som kan komma och vad vi vill ta upp på mötet vi skapar en sida på facebook där alla kan gå in och skriva förslag.

§ 10 Kommande styrelsemöten:

Onsdag 21 November kl 18 på medborgarkontoret Therése fixar fikat

§11 Övriga Frågor

§12 Marie avslutade mötet och önskade oss en trevlig kväll.Protokoll 2018-05-07

Protokoll 2018Posted by Marie Wendel Tue, October 23, 2018 10:39:12

Styrelsemöte 7 maj 2018, Medborgarkontoret i Forserum

Närvarande: Marie Johansson, Marie Wendel, Therése Ewert, Monika Gejervall och Annika Tilstam.

§1 Mötet öppnas och Marie hälsar välkomna.

§2 Till justerare valdes Therése Ewert.

§3 Dagordningen godkändes med tilläggen, §4 Föregående protokoll, §11 Övriga frågor d, Musikunderhållning i sommar e, namninsamling för vårdcentralen och f Stadsvandring i Forserum

§4 Föregående protokoll, godkändes

Styrelsens frågor

a Städning av Näridrottsplatsen sköts av Innebandylaget P03 även till hösten 2018.

b Näridrottsplatsen försäkring, Kommunen står för försäkringen eftersom anläggningen den står på kommunal mark, se bilaga.

c Vid den årliga inspektionen som kommunen gjort upptäcktes att den lilla skateboardrampen är trasig. Samhällsföreningen behöver åtgärda detta. Monika kollar med Owe om vem vi har anlitat tidigare vid liknande problem.

d Kassa och medlemsantal, föreningens ekonomi är god det 258 hushåll som har betalat medlemsavgiften hitintills. Marie Ja lägger ut en ny påminnelse på Facebookgruppen.

e Sponsring från Jeld-Wen, 2 000kr har kommit in som allmän sponsring, vi har lagt ut ett tack till dem på Facebook.

§5 Trivselfrågor

a Nationaldagen,
Marie Ja
Undersöker vidare med ansikstmålare
Troligtvis kommer brandkåren med bil och dockor och visar HLR.
Elen är fixad
Vi får låna stolar från Hembygdsparken 25 st, Thérese har bil och kan hämta dem på nationaldagen
Monika
Stensholms trädgård är klar
Ponnyridning, Forserums ryttarsällskap kan tänka sej att ställa upp, ev. kan det vara ridningen vid vattentornet eller vid gräsplanen mellan lekparken och När-ip.
Kolla upp om vi kan låna en banandräkt som Ulrik kan ha på sej och dela ut flaggor.
Beställa nya flaggor
Köpa vinster till lotteriet
Göra affischer
Marie W
Ebbarps kommer, de ska grilla och sälja korv/hamburgare.
Kolla med konsum om de vill dela ut glass till barnen eller om de vill vara med på något annat sätt. Alternativt köpmannaföreningen.
Söker förlustbidrag Trio Astrakan tar 6 000kr för att de spelar, inlämnat nu.
Har inte fått svar från Barnkören än.
Ingmar
Kolla upp om vi kan ha en fotoutställning i något utav skyltfönstren mot centrumplan.
Anton har fått ok från Epa-traktorburna ungdomar som gärna vill visa upp sina fordon. Förslag att de kör runt centrumplan 11.30. Vi kollar upp var vi kan parkera fordonen, kolla med Ulf Palmqvist, Karin.
Marie Jo
Anders F är konferencier, gör ett hållschema, han ordnar ett musikquiz.
Kontaktar Centrumkyrkan angående fikat.
Annika
Undersöker om något lag från FIF kan ha en trixtävling.
Polkaprinsen har inte återkopplat om de kan eller inte.
Har inte fått svar om konfirmanderna kan berätta om sin resa
Therése
Har fått tag i fiskedammen, vi tar godispåse som vinst.
Loppis, privatpersoner får stå med egna bord.
Personer som satt Forserum på kartan, vi går ut på Facebook och uppmanar att nominera personer genom att skicka pm i Facebookgruppen, eller lämna in förslag till Medborgarkontoret. Styrelsen beslutar sen vem som ska uppmärksammas. Therése lägger ut på Facebook, sätter upp lappar med information och Marie w lägger ut på hemsidan.

§6 Kaffe, Annika bjöd på kaffe, utsökt blåbär och vanilj-vetelängd och mandelkubbar.

§7 Samhällsfrågor

a Informationsmöte ang. Lillsjögården, Marie Jo och Marie Ja. All äldreomsorg kommer vara på Lillsjögården eftersom kontraktet på Forsgården går ut, maten kommer att köras ifrån Nässjö. Samhällsföreningen kan stödja PRO om de vill driva frågan om att det ska bli seniorboende. Marie Jo kontaktar PRO.s ordförande.

§8 Kommunikation

a Facebook, 507 följare på Facebook. Vi lägger ut information om kommande evenemang och påminnelse om medlemskap.

§9 Utvecklingsprojekt

a 50 000kr projektet.
Marie Jo har inte fått tag i Jennifer Cronborn, Monika påminner Jennifer att kontakta Marie. Eftersom förutsättningarna har förändrats utifrån det första förslaget gällande belysning runt kyrkan, beslutade en enig styrelse att undersöka andra förslag på vad vi ska använda pengarna till. Vi behöver stämma av med Jennifer hur vi ska gå till väga.
Förslag Mountainbike bana, julbelysning.

§ 10 Kommande styrelsemöten:
Onsdag 29 augusti kl 18 på medborgarkontoret Monika fixar fikat
Onsdag 17 Oktober kl 18 på medborgarkontoret Marie Jo fixar fikat
Onsdag 21 November kl 18 på medborgarkontoret Therése fixar fikat

§11 Övriga Frågor

a Trädnedtagning i Forserum, Therése har tidigare pratat med tekniska kontoret om att det tas ner alldeles för mycket träd i samhället. Vi diskuterade frågan och är överens om att träd inte borde tas ner i onödan men att det är bra att gallring och nedtagning av sjuka träd är bra.

b Fler papperskorgar efterfrågas i samhället, för exv. hundbajs. Karin kan kontakta Ulf Palmqvist ang. detta. Då kan hon samtidigt fråga om parkering av Epa-traktorer på nationaldagen och vart julbelysningen som tidigare funnits vid stationen tagit vägen, det fanns inte uppsatt i vintras.

c Lekparken vid näridrottsplatsen, vi har fått in synpunkter och önskemål på hur vi kan förbättra lekparken ifrån föräldrar som utnyttjar lekparken flitigt. Marie w skickar ut mejlet till styrelsen.

d Musik på torget i Forserum, Monika har pratat med Barbro Engdahl som har erbjudit att de ska komma hit och spela vid 2 tillfällen veckorna efter midsommar. Vi tycker att fredag eftermiddag passar bra.

e Namninsamling ang. minskade öppettider på vårdcentralen, Marie W skannar in listorna, Marie Jo skickar dem till olika politiker inom landstinget och till Bräcke diakoni.

f Kolla upp om någon kan anordna ”stadsvandring” i Forserum och uppmärksamma historiska platser osv. Ev. i samband med hembygdsgårdens café.

§12 Marie avslutade mötet och önskade oss en trevlig kväll.Protokoll 2018-05-07

Årsmöte 2018Posted by Marie Wendel Wed, May 30, 2018 07:56:32

Styrelsemöte 7 maj 2018, Medborgarkontoret i Forserum

Närvarande: Marie Johansson, Marie Wendel, Therése Ewert, Monika Gejervall och Annika Tilstam.

§1 Mötet öppnas och Marie hälsar välkomna.

§2 Till justerare valdes Therése Ewert.

§3 Dagordningen godkändes med tilläggen, §4 Föregående protokoll, §11 Övriga frågor d, Musikunderhållning i sommar e, namninsamling för vårdcentralen och f Stadsvandring i Forserum

§4 Föregående protokoll, godkändes

Styrelsens frågor

a Städning av Näridrottsplatsen sköts av Innebandylaget P03 även till hösten 2018.

b Näridrottsplatsen försäkring, Kommunen står för försäkringen eftersom anläggningen den står på kommunal mark, se bilaga.

c Vid den årliga inspektionen som kommunen gjort upptäcktes att den lilla skateboardrampen är trasig. Samhällsföreningen behöver åtgärda detta. Monika kollar med Owe om vem vi har anlitat tidigare vid liknande problem.

d Kassa och medlemsantal, föreningens ekonomi är god det 258 hushåll som har betalat medlemsavgiften hitintills. Marie Ja lägger ut en ny påminnelse på Facebookgruppen.

e Sponsring från Jeld-Wen, 2 000kr har kommit in som allmän sponsring, vi har lagt ut ett tack till dem på Facebook.

§5 Trivselfrågor

a Nationaldagen,
Marie Ja
Undersöker vidare med ansikstmålare
Troligtvis kommer brandkåren med bil och dockor och visar HLR.
Elen är fixad
Vi får låna stolar från Hembygdsparken 25 st, Thérese har bil och kan hämta dem på nationaldagen
Monika
Stensholms trädgård är klar
Ponnyridning, Forserums ryttarsällskap kan tänka sej att ställa upp, ev. kan det vara ridningen vid vattentornet eller vid gräsplanen mellan lekparken och När-ip.
Kolla upp om vi kan låna en banandräkt som Ulrik kan ha på sej och dela ut flaggor.
Beställa nya flaggor
Köpa vinster till lotteriet
Göra affischer
Marie W
Ebbarps kommer, de ska grilla och sälja korv/hamburgare.
Kolla med konsum om de vill dela ut glass till barnen eller om de vill vara med på något annat sätt. Alternativt köpmannaföreningen.
Söker förlustbidrag Trio Astrakan tar 6 000kr för att de spelar, inlämnat nu.
Har inte fått svar från Barnkören än.
Ingmar
Kolla upp om vi kan ha en fotoutställning i något utav skyltfönstren mot centrumplan.
Anton har fått ok från Epa-traktorburna ungdomar som gärna vill visa upp sina fordon. Förslag att de kör runt centrumplan 11.30. Vi kollar upp var vi kan parkera fordonen, kolla med Ulf Palmqvist, Karin.
Marie Jo
Anders F är konferencier, gör ett hållschema, han ordnar ett musikquiz.
Kontaktar Centrumkyrkan angående fikat.
Annika
Undersöker om något lag från FIF kan ha en trixtävling.
Polkaprinsen har inte återkopplat om de kan eller inte.
Har inte fått svar om konfirmanderna kan berätta om sin resa
Therése
Har fått tag i fiskedammen, vi tar godispåse som vinst.
Loppis, privatpersoner får stå med egna bord.
Personer som satt Forserum på kartan, vi går ut på Facebook och uppmanar att nominera personer genom att skicka pm i Facebookgruppen, eller lämna in förslag till Medborgarkontoret. Styrelsen beslutar sen vem som ska uppmärksammas. Therése lägger ut på Facebook, sätter upp lappar med information och Marie w lägger ut på hemsidan.

§6 Kaffe, Annika bjöd på kaffe, utsökt blåbär och vanilj-vetelängd och mandelkubbar.

§7 Samhällsfrågor

a Informationsmöte ang. Lillsjögården, Marie Jo och Marie Ja. All äldreomsorg kommer vara på Lillsjögården eftersom kontraktet på Forsgården går ut, maten kommer att köras ifrån Nässjö. Samhällsföreningen kan stödja PRO om de vill driva frågan om att det ska bli seniorboende. Marie Jo kontaktar PRO.s ordförande.

§8 Kommunikation

a Facebook, 507 följare på Facebook. Vi lägger ut information om kommande evenemang och påminnelse om medlemskap.

§9 Utvecklingsprojekt

a 50 000kr projektet.
Marie Jo har inte fått tag i Jennifer Cronborn, Monika påminner Jennifer att kontakta Marie. Eftersom förutsättningarna har förändrats utifrån det första förslaget gällande belysning runt kyrkan, beslutade en enig styrelse att undersöka andra förslag på vad vi ska använda pengarna till. Vi behöver stämma av med Jennifer hur vi ska gå till väga.
Förslag Mountainbike bana, julbelysning.

§ 10 Kommande styrelsemöten:
Onsdag 29 augusti kl 18 på medborgarkontoret Monika fixar fikat
Onsdag 17 Oktober kl 18 på medborgarkontoret Marie Jo fixar fikat
Onsdag 21 November kl 18 på medborgarkontoret Therése fixar fikat

§11 Övriga Frågor

a Trädnedtagning i Forserum, Therése har tidigare pratat med tekniska kontoret om att det tas ner alldeles för mycket träd i samhället. Vi diskuterade frågan och är överens om att träd inte borde tas ner i onödan men att det är bra att gallring och nedtagning av sjuka träd är bra.

b Fler papperskorgar efterfrågas i samhället, för exv. hundbajs. Karin kan kontakta Ulf Palmqvist ang. detta. Då kan hon samtidigt fråga om parkering av Epa-traktorer på nationaldagen och vart julbelysningen som tidigare funnits vid stationen tagit vägen, det fanns inte uppsatt i vintras.

c Lekparken vid näridrottsplatsen, vi har fått in synpunkter och önskemål på hur vi kan förbättra lekparken ifrån föräldrar som utnyttjar lekparken flitigt. Marie w skickar ut mejlet till styrelsen.

d Musik på torget i Forserum, Monika har pratat med Barbro Engdahl som har erbjudit att de ska komma hit och spela vid 2 tillfällen veckorna efter midsommar. Vi tycker att fredag eftermiddag passar bra.

e Namninsamling ang. minskade öppettider på vårdcentralen, Marie W skannar in listorna, Marie Jo skickar dem till olika politiker inom landstinget och till Bräcke diakoni.

f Kolla upp om någon kan anordna ”stadsvandring” i Forserum och uppmärksamma historiska platser osv. Ev. i samband med hembygdsgårdens café.

§12 Marie avslutade mötet och önskade oss en trevlig kväll.Protokoll 2018-03-22

Protokoll 2018Posted by Marie Wendel Wed, May 30, 2018 07:55:07

Styrelsemöte 22 mars 2018, Medborgarkontoret i Forserum

Närvarande: Marie Johansson, Marie Jansson, Marie Wendel, Therése Ewert, Monika Gejervall, Annika Tilstam och Ingemar Axelsson.

§1 Mötet öppnas och Marie hälsar välkomna.

§2 Till justerare valdes Therése Ewert.

§3 Dagordningen godkändes med tilläggen, inkommen post, medlemskort och medlemsfrågor under § 11 övriga frågor och Kassa och medlemsantal §4 Styrelsens frågor.

§4 Styrelsens frågor

a Städning av Näridrottsplatsen sköts av Innebandylaget P03 under våren. Annika kollar om det är något annat lag som vill ta städningen till hösten. Ersättningen är 1 500kr per halvår.
De som städar behöver även rapportera om det finns något som är trasigt som vi behöver åtgärda.
Monika kollar med Owe om vi har någon försäkring som skyddar oss om någon skadas på näridrottsplatsen, sedan tar hon kontakt med kommunen för att se vad som gäller.

b Årsplanering – Vad ska vi göra? Vad har vi för resurser? Punkten flyttas till § 9 Utvecklingsprojekt

c Kassa och medlemsantal, föreningens ekonomi är god det 247 hushåll som harbetalat medlemsavgiften hitintills.

§5 Trivselfrågor

a Nationaldagen, Trio Astrakan är preliminärbokade Marie Jo kollar med dem och konferencier.
Ansiktsmålning 2 ungdomar behövs, Marie Ja kollar med en ev. person.
Therése kollar med Fiskeklubben var Fiskedammen finns.
Personer som satt Forserum på kartan håller vi ögonen öppna efter till nästa möte.
Marie w kollar med barnkören.
Ingmar undersöker om Anton kan kolla med ungdomarna som kör epa-traktorer, moppar mm. om de vill göra en uppvisning.
Monika söker polistillstånd, och köper vinster till lotteriet.
Marie W kollar med Ebbarps och Ryssbyglass.
Ingemar frågar Axlarps.
Annika kollar med Topperyd.
Sittplatser 30-40 st alla kollar lite om hur vi ska ordna det.
Marie Jo eller Therese meddela skolan att klasserna kan ha försäljning av olika saker för att samla pengar till klasskassan.
Marie Ja kollar med Palmqvist så att det finns el till ev. korv och glassförsäljare. Ingemar fixar ljudet från kyrkan.
Annika ber konfirmanderna om de kan ha en utställning och tala om sin resa och Rumänienprojektet.

§6 Kaffe, Marie Jo bjöd på kaffe, utsökta bullar och syltgrottor.

§7 Samhällsfrågor

a Forum Forserum, Vi diskuterade förslaget som tagits fram för hur vi ska använda pengarna för 50 000kr projektet. Marie Jo kontaktar Jennfer Cronborn för att diskutera det vidare. Vi vill få till en trygghetsvanding i samhället för att bland annat uppmärksamma de ställen där det behövs ny belysning.

§8 Kommunikation

a Facebook, 507 följare på Facebook. Marie Ja blir administratör för Facebookgruppen, med stöd av övriga styrelsemedlemmar. Hon lägger ut på Facebookgruppen om nya styrelsen. Vi beslutade att det räcker med att 3 personer har godkänt något förslag i Messengergruppen för att vi ska köra på förslaget.

b Marie och Annika ser över hemsidan så att den blir enkel, informativ och attraktiv.

§9 Utvecklingsprojekt

a Vad vill vi driva, förslag som diskuterades.
- Vi ska driva frågor som är viktiga för att Forserum som samhälle fungerar. Hur får vi medlemmar och övriga samhällsbor engagerade i arbetet?

§ 10 Kommande styrelsemöten:
Måndagen 7 maj kl 18 på medborgarkontoret Annika fixar fikat
Onsdag 29 augusti kl 18 på medborgarkontoret Monika fixar fikat
Onsdag 17 Oktober kl 18 på medborgarkontoret Marie Jo fixar fikat
Onsdag 21 November kl 18 på medborgarkontoret Therese fixar fikat

§11 Övriga Frågor

a Brev från Bräcke Diakoni, de svarade på motionen från årsmötet som vi skickat in.
Marie Jo tar kontakt med Marianne Zätterqvist för att se hur vi ska ta det vidare. Vi lägger ut listorna med namninsamlingen ett tag till på Konsum och Medborgarkontoret.

b Jeld Wen vill sponsra Samhällsföreningen med 2 000kr, vi tackar för det. Marie Ja skriver om det på Facebookgruppen.

c Medlemskort och medlemsutskick. Vi beslutade att inte dela ut några medlemskort i år, de fyller ingen funktion i dagsläget. Vi kommer att annonsera på Facebook, på hemsidan, på anslagstavlorna och på medborgarkontoret för att få fler att bli medlemmar. Vi skulle kunna ha en utlottning på Nationaldagen bland medlemmarna.

d Det skulle vara trevligt att få hit feriepraktikanter i sommar som spelar på centrumplan, liknande som de gör i Nässjö, Monika kollar upp detta.

§12 Marie avslutade mötet och önskade oss en trevlig kväll.Next »