Protokoll

Protokoll

Protokoll 2018-05-07

Årsmöte 2018Posted by Marie Wendel Wed, May 30, 2018 07:56:32

Styrelsemöte 7 maj 2018, Medborgarkontoret i Forserum

Närvarande: Marie Johansson, Marie Wendel, Therése Ewert, Monika Gejervall och Annika Tilstam.

§1 Mötet öppnas och Marie hälsar välkomna.

§2 Till justerare valdes Therése Ewert.

§3 Dagordningen godkändes med tilläggen, §4 Föregående protokoll, §11 Övriga frågor d, Musikunderhållning i sommar e, namninsamling för vårdcentralen och f Stadsvandring i Forserum

§4 Föregående protokoll, godkändes

Styrelsens frågor

a Städning av Näridrottsplatsen sköts av Innebandylaget P03 även till hösten 2018.

b Näridrottsplatsen försäkring, Kommunen står för försäkringen eftersom anläggningen den står på kommunal mark, se bilaga.

c Vid den årliga inspektionen som kommunen gjort upptäcktes att den lilla skateboardrampen är trasig. Samhällsföreningen behöver åtgärda detta. Monika kollar med Owe om vem vi har anlitat tidigare vid liknande problem.

d Kassa och medlemsantal, föreningens ekonomi är god det 258 hushåll som har betalat medlemsavgiften hitintills. Marie Ja lägger ut en ny påminnelse på Facebookgruppen.

e Sponsring från Jeld-Wen, 2 000kr har kommit in som allmän sponsring, vi har lagt ut ett tack till dem på Facebook.

§5 Trivselfrågor

a Nationaldagen,
Marie Ja
Undersöker vidare med ansikstmålare
Troligtvis kommer brandkåren med bil och dockor och visar HLR.
Elen är fixad
Vi får låna stolar från Hembygdsparken 25 st, Thérese har bil och kan hämta dem på nationaldagen
Monika
Stensholms trädgård är klar
Ponnyridning, Forserums ryttarsällskap kan tänka sej att ställa upp, ev. kan det vara ridningen vid vattentornet eller vid gräsplanen mellan lekparken och När-ip.
Kolla upp om vi kan låna en banandräkt som Ulrik kan ha på sej och dela ut flaggor.
Beställa nya flaggor
Köpa vinster till lotteriet
Göra affischer
Marie W
Ebbarps kommer, de ska grilla och sälja korv/hamburgare.
Kolla med konsum om de vill dela ut glass till barnen eller om de vill vara med på något annat sätt. Alternativt köpmannaföreningen.
Söker förlustbidrag Trio Astrakan tar 6 000kr för att de spelar, inlämnat nu.
Har inte fått svar från Barnkören än.
Ingmar
Kolla upp om vi kan ha en fotoutställning i något utav skyltfönstren mot centrumplan.
Anton har fått ok från Epa-traktorburna ungdomar som gärna vill visa upp sina fordon. Förslag att de kör runt centrumplan 11.30. Vi kollar upp var vi kan parkera fordonen, kolla med Ulf Palmqvist, Karin.
Marie Jo
Anders F är konferencier, gör ett hållschema, han ordnar ett musikquiz.
Kontaktar Centrumkyrkan angående fikat.
Annika
Undersöker om något lag från FIF kan ha en trixtävling.
Polkaprinsen har inte återkopplat om de kan eller inte.
Har inte fått svar om konfirmanderna kan berätta om sin resa
Therése
Har fått tag i fiskedammen, vi tar godispåse som vinst.
Loppis, privatpersoner får stå med egna bord.
Personer som satt Forserum på kartan, vi går ut på Facebook och uppmanar att nominera personer genom att skicka pm i Facebookgruppen, eller lämna in förslag till Medborgarkontoret. Styrelsen beslutar sen vem som ska uppmärksammas. Therése lägger ut på Facebook, sätter upp lappar med information och Marie w lägger ut på hemsidan.

§6 Kaffe, Annika bjöd på kaffe, utsökt blåbär och vanilj-vetelängd och mandelkubbar.

§7 Samhällsfrågor

a Informationsmöte ang. Lillsjögården, Marie Jo och Marie Ja. All äldreomsorg kommer vara på Lillsjögården eftersom kontraktet på Forsgården går ut, maten kommer att köras ifrån Nässjö. Samhällsföreningen kan stödja PRO om de vill driva frågan om att det ska bli seniorboende. Marie Jo kontaktar PRO.s ordförande.

§8 Kommunikation

a Facebook, 507 följare på Facebook. Vi lägger ut information om kommande evenemang och påminnelse om medlemskap.

§9 Utvecklingsprojekt

a 50 000kr projektet.
Marie Jo har inte fått tag i Jennifer Cronborn, Monika påminner Jennifer att kontakta Marie. Eftersom förutsättningarna har förändrats utifrån det första förslaget gällande belysning runt kyrkan, beslutade en enig styrelse att undersöka andra förslag på vad vi ska använda pengarna till. Vi behöver stämma av med Jennifer hur vi ska gå till väga.
Förslag Mountainbike bana, julbelysning.

§ 10 Kommande styrelsemöten:
Onsdag 29 augusti kl 18 på medborgarkontoret Monika fixar fikat
Onsdag 17 Oktober kl 18 på medborgarkontoret Marie Jo fixar fikat
Onsdag 21 November kl 18 på medborgarkontoret Therése fixar fikat

§11 Övriga Frågor

a Trädnedtagning i Forserum, Therése har tidigare pratat med tekniska kontoret om att det tas ner alldeles för mycket träd i samhället. Vi diskuterade frågan och är överens om att träd inte borde tas ner i onödan men att det är bra att gallring och nedtagning av sjuka träd är bra.

b Fler papperskorgar efterfrågas i samhället, för exv. hundbajs. Karin kan kontakta Ulf Palmqvist ang. detta. Då kan hon samtidigt fråga om parkering av Epa-traktorer på nationaldagen och vart julbelysningen som tidigare funnits vid stationen tagit vägen, det fanns inte uppsatt i vintras.

c Lekparken vid näridrottsplatsen, vi har fått in synpunkter och önskemål på hur vi kan förbättra lekparken ifrån föräldrar som utnyttjar lekparken flitigt. Marie w skickar ut mejlet till styrelsen.

d Musik på torget i Forserum, Monika har pratat med Barbro Engdahl som har erbjudit att de ska komma hit och spela vid 2 tillfällen veckorna efter midsommar. Vi tycker att fredag eftermiddag passar bra.

e Namninsamling ang. minskade öppettider på vårdcentralen, Marie W skannar in listorna, Marie Jo skickar dem till olika politiker inom landstinget och till Bräcke diakoni.

f Kolla upp om någon kan anordna ”stadsvandring” i Forserum och uppmärksamma historiska platser osv. Ev. i samband med hembygdsgårdens café.

§12 Marie avslutade mötet och önskade oss en trevlig kväll.Protokoll 2018-03-22

Protokoll 2018Posted by Marie Wendel Wed, May 30, 2018 07:55:07

Styrelsemöte 22 mars 2018, Medborgarkontoret i Forserum

Närvarande: Marie Johansson, Marie Jansson, Marie Wendel, Therése Ewert, Monika Gejervall, Annika Tilstam och Ingemar Axelsson.

§1 Mötet öppnas och Marie hälsar välkomna.

§2 Till justerare valdes Therése Ewert.

§3 Dagordningen godkändes med tilläggen, inkommen post, medlemskort och medlemsfrågor under § 11 övriga frågor och Kassa och medlemsantal §4 Styrelsens frågor.

§4 Styrelsens frågor

a Städning av Näridrottsplatsen sköts av Innebandylaget P03 under våren. Annika kollar om det är något annat lag som vill ta städningen till hösten. Ersättningen är 1 500kr per halvår.
De som städar behöver även rapportera om det finns något som är trasigt som vi behöver åtgärda.
Monika kollar med Owe om vi har någon försäkring som skyddar oss om någon skadas på näridrottsplatsen, sedan tar hon kontakt med kommunen för att se vad som gäller.

b Årsplanering – Vad ska vi göra? Vad har vi för resurser? Punkten flyttas till § 9 Utvecklingsprojekt

c Kassa och medlemsantal, föreningens ekonomi är god det 247 hushåll som harbetalat medlemsavgiften hitintills.

§5 Trivselfrågor

a Nationaldagen, Trio Astrakan är preliminärbokade Marie Jo kollar med dem och konferencier.
Ansiktsmålning 2 ungdomar behövs, Marie Ja kollar med en ev. person.
Therése kollar med Fiskeklubben var Fiskedammen finns.
Personer som satt Forserum på kartan håller vi ögonen öppna efter till nästa möte.
Marie w kollar med barnkören.
Ingmar undersöker om Anton kan kolla med ungdomarna som kör epa-traktorer, moppar mm. om de vill göra en uppvisning.
Monika söker polistillstånd, och köper vinster till lotteriet.
Marie W kollar med Ebbarps och Ryssbyglass.
Ingemar frågar Axlarps.
Annika kollar med Topperyd.
Sittplatser 30-40 st alla kollar lite om hur vi ska ordna det.
Marie Jo eller Therese meddela skolan att klasserna kan ha försäljning av olika saker för att samla pengar till klasskassan.
Marie Ja kollar med Palmqvist så att det finns el till ev. korv och glassförsäljare. Ingemar fixar ljudet från kyrkan.
Annika ber konfirmanderna om de kan ha en utställning och tala om sin resa och Rumänienprojektet.

§6 Kaffe, Marie Jo bjöd på kaffe, utsökta bullar och syltgrottor.

§7 Samhällsfrågor

a Forum Forserum, Vi diskuterade förslaget som tagits fram för hur vi ska använda pengarna för 50 000kr projektet. Marie Jo kontaktar Jennfer Cronborn för att diskutera det vidare. Vi vill få till en trygghetsvanding i samhället för att bland annat uppmärksamma de ställen där det behövs ny belysning.

§8 Kommunikation

a Facebook, 507 följare på Facebook. Marie Ja blir administratör för Facebookgruppen, med stöd av övriga styrelsemedlemmar. Hon lägger ut på Facebookgruppen om nya styrelsen. Vi beslutade att det räcker med att 3 personer har godkänt något förslag i Messengergruppen för att vi ska köra på förslaget.

b Marie och Annika ser över hemsidan så att den blir enkel, informativ och attraktiv.

§9 Utvecklingsprojekt

a Vad vill vi driva, förslag som diskuterades.
- Vi ska driva frågor som är viktiga för att Forserum som samhälle fungerar. Hur får vi medlemmar och övriga samhällsbor engagerade i arbetet?

§ 10 Kommande styrelsemöten:
Måndagen 7 maj kl 18 på medborgarkontoret Annika fixar fikat
Onsdag 29 augusti kl 18 på medborgarkontoret Monika fixar fikat
Onsdag 17 Oktober kl 18 på medborgarkontoret Marie Jo fixar fikat
Onsdag 21 November kl 18 på medborgarkontoret Therese fixar fikat

§11 Övriga Frågor

a Brev från Bräcke Diakoni, de svarade på motionen från årsmötet som vi skickat in.
Marie Jo tar kontakt med Marianne Zätterqvist för att se hur vi ska ta det vidare. Vi lägger ut listorna med namninsamlingen ett tag till på Konsum och Medborgarkontoret.

b Jeld Wen vill sponsra Samhällsföreningen med 2 000kr, vi tackar för det. Marie Ja skriver om det på Facebookgruppen.

c Medlemskort och medlemsutskick. Vi beslutade att inte dela ut några medlemskort i år, de fyller ingen funktion i dagsläget. Vi kommer att annonsera på Facebook, på hemsidan, på anslagstavlorna och på medborgarkontoret för att få fler att bli medlemmar. Vi skulle kunna ha en utlottning på Nationaldagen bland medlemmarna.

d Det skulle vara trevligt att få hit feriepraktikanter i sommar som spelar på centrumplan, liknande som de gör i Nässjö, Monika kollar upp detta.

§12 Marie avslutade mötet och önskade oss en trevlig kväll.Konstituerade styrelsemöte

Årsmöte 2018Posted by Marie Wendel Fri, March 09, 2018 08:37:58

Konstituerande möte med nya styrelsen,
Forserums samhällsförening 2018-02-27
Närvarande: Marie Wendel, Ingemar Axelsson, Therése Ewert, Monika Gejervall, Marie Johansson, Marie Jansson och Karin Bendz.

§1 Mötet öppnas alla hälsas välkomna. Vi tog en presentationsrunda.

§2 Till sekreterare för mötet valdes Marie Wendel och till justerare valdes Therése Ewert.

§3 Till kassör i styrelsen 2018 valdes Monika Gejervall och till sekreterare valdes Marie Wendel.

§4 Firmatecknare, ordförande Marie Johansson och kassör Monika Gejervall utsågs av styrelsen till firmatecknare var för sig.

§5 a Sponsring av konfirmationsresa till Rumänien, vi har tidigare beslutat att sponsra 100 kr per konfirmand, en ny förfrågan har kommit in, om vi även kan sponsra ledare och föräldrar så att det blir 35 personer. Styrelsen beslutar att hålla fast vid att sponsra konfirmanderna 21 st, inte de vuxna.

b Marie Johansson kontaktar Jennifer Cronborn ang. strategi och utvecklingsplaner för Forserum, förslaget om att det borde finnas en kompisgunga/föräldrar-barn-gunga och en diskussion kring 50 000kr-projektet.

c Marie W gör en Messenger-grupp på Facebook för styrelsen så att vi smidigt kan hålla kontakten och sprida information.

§6 Kommande styrelsemöten:

Torsdagen 22 mars kl 18.00 Brainstorm/styrelsemöte på Medborgarkontoret Marie W meddelar Karin.
Måndagen den 7 maj kl 18.00 på Medborgarkontoret
Onsdagen 29 augusti kl 18.00 på Medborgarkontoret
Onsdagen den17 oktober kl 18.00 på Medborgarkontoret
Onsdagen den 21 november kl 18.00 Medborgarkontoret

Marie avslutade årsmötet och önskade alla en fortsatt trevlig kväll.Bilagor till årsmötet 2018

Årsmöte 2018Posted by Marie Wendel Fri, March 09, 2018 08:36:38


Årsmötesprotokoll 2018

Årsmöte 2018Posted by Marie Wendel Fri, March 09, 2018 08:35:42

Årsmöte 2018,
Forserums samhällsförening 2018-02-27

§1 Mötet öppnas alla hälsas välkomna av ordförande Victor Strandgren.

§2 Dagordningen godkändes med tilläggen inkommen motion och belysning kring kyrkorundan.

§3 Till ordförare för mötet valdes sittande Victor Strandgren och till sekreterare valdes Marie Wendel.

§4 Årsmötet är behörig utlyst. Styrelsen har delat ut informationsblad till alla medlemmar och informerat om årsmötet på hemsidan, senast 14 dagar innan mötet.

§5 Owe Johnsson och Urban Werneskog valdes till justerare för protokollet, samt att vara rösträknare.

§6 Ordfördförande Victor Strandgren redovisade verksamhetsberättelsen för det gångna året. Se bilaga.

§7 Årsredovisning av resultat- och balansräkningen för 2017 redovisades av kassör Owe Johnsson. Se bilaga.

§ 8. Revisionsberättelsen redovisades av Urban Werneskog. Se bilaga.

§ 9. Ansvarsfrihet godkändes för styrelsen.

§ 10. Val av:

a Ordförande på 1 år, Marie Johansson.
b Tre ledamöter på 2 år, Marie Wendel, Ingemar Axelsson och Monika Gejervall.

c Två styrelseledamöter på 1 år, Marie Jansson och Therése Ewert

d Tre suppleanter på 1 år, Annika Tilstam, Hachem Nablsi och Karin Bendz.

e En revisorssuppleant på 1år, Kristina Jansson.

f Två Valberedningsledamöter på 1 år, Tina Fahlberg och Ulrik Gejervall.

§ 11. Budgeten för 2018 redovisas av kassör Owe Johnsson och godkändes. Se bilaga.

§ 12. Verksamhetsplanen för 2018 redovisades av Victor Strandgren och godkändes.
Se bilaga.

§ 13. En inkommen motion, en skrivelse som Samhällsföreningen ställer sej bakom och skickar in till Bräcke Diakoni ang. att Vårdcentralen Nyhälsans öppettider ska skäras ner från fem till fyra dagar i veckan from. 1 mars 2018.

§ 14. Övriga frågor:

a Belysningen vid promenadvägen runt kyrkan. Att komplettera belysning kring kyrkorundan, så att hela rundan blir upplyst, kommer att kosta 120 000kr. Ev. är den biten privat väg, styrelsen får undersöka vad kommunen anser om det. Vi kommer att kontakta NAV och samhällsplaneringskontoret.

b Cykelväg till Storsjöns badplats. Vi har diskuterat det på Forum Forserum. Samhällsföreningen kan diskutera vidare frågan med Kommunen.

§ 15. Som avslutning tackade avgående ordförande Victor Strandgren för sina år i styrelsen. Han tackades för sitt engagerade arbete av resten av styrelsen med blommor. Blommor fick även den avgående styrelsemedlemmen och tillika kassör Owe Johnsson. Anna-Lena Maraht och Mats Hermansson kunde inte närvara men tackas av vid ett annat tillfälle. Tack för ett väl genomfört arbete i styrelsen.
Nya ordföranden Marie Johansson hälsades välkommen och presenterade sej för årsmötet. Hon ser fram emot utmaningarna som det här innebär.

Victor avslutade årsmötet och önskade alla en fortsatt trevlig kväll.Protokoll 2018-02-21

Protokoll 2018Posted by Marie Wendel Fri, February 23, 2018 17:20:50

Styrelsemöte 21 februari 2018, Medborgarkontoret i Forserum

Närvarande: Victor strandgren, Marie Wendel, Owe Johnsson och Ingemar Axelsson.

§1 Mötet öppnas och Victor hälsar välkomna.

§2 Till justerare valdes Owe Johnsson.

§3 Dagordningen godkändes med tilläggen a Gunga – fråga på mejl ang. flerbarnsgunga som tidigare efterfrågat och b Pris för Gatubelysning c Hastighetsbegränsning på infarten i Forserum från Öggestorp Under § 9 Utvecklingsprojekt

§4 Styrelsens frågor

a Kassa, föreningens ekonomi är stabila, medlemsantalet är 222 hushåll som har betalat.

b Uppföljning – Förberedelser inför årsmötet. Lokalen är bokad och fika till 30 personer. Thomas Block Forspiren är klar, vi väntar på svar från Thomas Nydén Emångruppen. Victor, Owe, Mats, Anna-Lena slutar i styrelsen, Marie köper blommor till de som slutar på Margeruites blommor. Victor sätter upp affischer vid konsum, medborgarkontoret och vid stationen.

§5 Trivselfrågor

§6 Kaffe, Medborgarkontoret bjöd på kaffe och pepparkakor.

§7 Samhällsfrågor

a Centrumkyrkans konfirmander – Rumänienresa. Kan samhällsföreningen sponsra denna resa med 100kr per konfirmand, ca 20 personer. Vi beslutade att göra detta.

§8 Kommunikation

a Rapport: Hemsidan/Facebook, 506 följare på Facebook. Victor annonserar inför årsmötet.

b Uppgradering av hemsidan, Marie har uppgraderat hemsidan så att vi kan publicera fler än 15 sidor. Hon har lagt ut information om årsmötet.

§9 Utvecklingsprojekt

a Gunga för flera barn, det har kommit en fråga på mejl om hur det går med kompisgungan som föreslagits att samhällsföreningen skulle köpa in till Forserum. Victor har varit i kontakt med kommunen ang. detta men kommer att påminna dem om det igen.

b Gatubelysningspris, 40 000kr är kvar från miljonen plus 2 gånger 50 000kr, det skulle vi kunna använda till att belysa sista delen av rundan runt kyrkan, 10 lyktstolpar behövs det skulle kosta 120 000kr. Vi hade även förslag på att snygga upp vid sorteringsstationen. Vi tar upp frågan på årsmötet om hur pengarna ska fördelas.

c Sänka hastigheten vid infarten till Forserum när man kommer från Öggestorp. Victor fick svaret av Nässjö kommun att detaljplanen inte sträcker sej på vägen ut till infarten till kyrkan, där är inte tätbebyggt område och alltså är det trafikverket som styr hastighetsbegränsningen där.

§ 10 Kommande styrelsemöten:
Tisdagen 27 februari kl 19 Årsmöte i Centrumkyrkans café

§11 Övriga Frågor

§12 Victor avslutade mötet och önskade oss en trevlig kväll.Protokoll 2018-01-24

Protokoll 2018Posted by Marie Wendel Fri, February 23, 2018 17:20:06

Styrelsemöte 24 januari 2018, Medborgarkontoret i Forserum

Närvarande: Victor strandgren, Marie Wendel, Owe Johnsson, Anna-Lena Maraht
Representanter för Frickadalsprojektet: Stefan Nilson tekniska Dennis Lundkvist, Monika Johansson samhällsplaneringskontoret, Tommy Friman tekniska Och Thomas Nydén Emåförbundet.

§1 Mötet öppnas och Victor hälsar välkomna.

§2 Till justerare valdes Owe Johnsson.

§3 Dagordningen godkändes utan tillägg.

§4 Styrelsens frågor

a Kassa, föreningens ekonomi är stabila, medlemsantalet är 64 hushåll som har betalat än så länge.

b Uppdatering nya styrelsemedlemmar, det har gått bra för valberedningen, de har hittat personer till de flesta posterna. Det är kassören som saknas.

c Uppföljning. Utdelning av medlemsbrev är under kontroll.

d Förberedelse inför årsmötet, Owe bokar centrumkyrkans café och 30 fralla och kaffe, Underhållning blir Thomas Block Forspiren och ev. Thomas Nydén som berättar om Frickadalsprojektet. Owe har sammanställt den ekonomiska redovisningen, Victor skriver dagordning och verksamhetsberättelse och sätter upp affischer. Owe ordnar ett lotteri och vinster.

§5 Trivselfrågor

a Musik till Nationaldagen är preliminärbokad, det blir Trio Astrakan. Ta med oss idén att ha sittplatser på centrumplan så att inte publiken enbart behöver sitta utmed kanterna.

§6 Kaffe, Victor bjöd på kaffe, te och syltmazariner.

§7 Samhällsfrågor

a Frickadalsgruppen, Det var många åtgärder som föreslogs i den ursprungliga rapporten 2010, sen dess har det gjorts en fördjupad utredning, med alternativa lösningar till det ursprungliga förslaget. Anledningen till att arbetet inte satts igång är att det ursprungliga förslaget inte ryms i budgeten. Det uppdaterade förslaget är mer hanterbart budgetmässigt sett. Det har redan nu snyggats upp till viss del och satts upp ett antal parkbänkar.
Thomas berättar Emåförbundet jobbar med vattenkvalitetsfrågor. Idag äger kommunen dammarna i Forserum eftersom de ligger på kommunens mark. Den fördjupade utredningen som Emåförbundet gjort skulle visa på enklare lösningar. Det innebär förenklat att dammarna tas bort och vattenflödet återställs till sitt naturliga flöde. Vågdammen, kvarndammen och filfabriksdammen har de fokuserat på i den senare rapporten, med syfte att visa på 1-2 alternativa åtgärder per damm, så att fiskar kan ta sig förbi och att det ska vara minimalt med underhåll, innebär att återställa dem till naturligt skick. Det som talar för att vi ska ha kvar dammarna är historiskt värde, fiske, djurliv osv. Om man ska ha kvar dammarna behöver man i princip ta bort/rensa ur alltihop och bygga om dem.
Detta är bara en kort sammanfattning om vad som framkommit i den fördjupade utredning. För att få en förståelse för helheten behöver man läsa rapporten.

§8 Kommunikation

a Rapport: Hemsidan/Facebook, 508 följare på Facebook. Victor får annonsera efter nya styrelseledamöter inför årsmötet.

b Uppgradering av hemsidan, vi behöver uppgradera abonnemanget på hemsidan, det kostar 50 kr mer per månad. Owe ordnar så att hemsidan uppgraderas eftersom man skulle betala direkt.

§9 Utvecklingsprojekt

§ 10 Kommande styrelsemöten:
Onsdagen den 21 februari kl 18.30 på medborgarkontoret

§11 Övriga Frågor

a.

§12 Victor avslutade mötet och önskade oss en trevlig kväll.Protokoll 2017-12-20

Protokoll 2017Posted by Marie Wendel Wed, January 24, 2018 10:22:56

Styrelsemöte 20 december 2017, Medborgarkontoret i Forserum

Närvarande: Marie Wendel, Annika Tilstam, Owe Johnsson, Ingemar Axelsson och Mats Hermansson.

§1 Mötet öppnas och Marie hälsar välkomna.

§2 Till justerare valdes Owe Johnsson.

§3 Dagordningen godkändes med tillägget Under samhällsfrågor §7 a förslag till 50 000kr projektet.

§4 Styrelsens frågor

a Kassa, föreningens ekonomi är stabila, medlemsantalet är 283 hushåll. Alla medlemmar i styrelsen fick varsin Aladdin/Paradis-ask för ett väl utfört arbete under året.

b Valberedningen Monica Gejjervall och Britt-Marie Palm arbetar för fullt med att kontakta personer som kan tänkas bli nya medlemmar i styrelsen.

c Uppföljning. Utskick till medlemmar om årsmötet. Owe har ett förslag som vi kompletterar med några rader om 50 000kr projektet. Victor skickar texten till Ingemar som sammanställer det sista och skriver ut 350 exemplar som vi skickar och delar ut till medlemmarna. Marie påminner Victor om att han ska skicka.

§5 Trivselfrågor

a Uppföljning. Julskyltningen, något lägre omsättning på chokladhjulet i år jämfört med 2016, men ändå bra med besökare. Kröningen av Lucia och Ärkestaffan gick bra, i år kunde vi till och med tända ljusen i kronan och i Staffans stjärna.

§6 Kaffe, Annika bjöd på Marsipan, kanel och russinkrans, pepparkakor, nötter och Kaffe.

§7 Samhällsfrågor

a Förslag till 50 000kr projektet. Att köpa brädor och tillverka marknadsbord så slipper vi låna ifrån Nässjö. 1 000kr kostar brädor till ett bord som kan användas vid julskyltningen och andra evenemang. Förslaget är att vi gör 5-8 bord.

§8 Kommunikation

a Rapport: Hemsidan/Facebook, 500 gillamarkeringar på Facebook. Victor får annonsera efter nya styrelseledamöter inför årsmötet.

b Uppgradering av hemsidan, vi behöver uppgradera abonnemanget på hemsidan, det kostar 50 kr mer per månad. Marie ordnar så att det blir gjort och så skickas fakturan till Owe.

§9 Utvecklingsprojekt

§ 10 Kommande styrelsemöten:
Onsdagen den 24 eller 31 januari kl 18.30 på medborgarkontoret Victor fikafixare
Onsdagen den 21 februari kl 18.30 på medborgarkontoret

§11 Övriga Frågor

a Vem är det som ansvarar för informationsskylten som finns vid infarten till Forserum som visar en översikt över industriområdet. Den är mycket nedgången och behöver fräschas upp.

§12 Marie avslutade mötet och önskade oss en trevlig kväll och en god jul o gott slut på 2017.Next »